Podcasty

Rozhovor s Petrem Bouškou na radiu Wave. Český rozhlas 15. 2. 2023

Proč jsou někteří lidé stále protivní, stěžují si a přijdou si jako oběti? Jak se k nim chovat, jak jim pomoci? Proč se dopouští pasivní agrese a proč nefungují dobře míněné rady? Uslyšíte v záznamu pořadu

Rozhovor s Petrem Bouškou na radiu Wave. Český rozhlas 8.2. 2022

Jak si nastavit vztahy s rodiči partnera nebo partnerky? Co dělat s nepřiměřenými zásahy do našeho vztahu? Proč je těžké pro děti i rodiče, když odcházejí do nové rodiny? A jak odpustit rodičům, že ubližovali našim partnerům? Uslyšíte v záznamu rozhovoru