Mgr. Petr Odstrčil

Psychoterapeut, supervizor a lektor

Psychoterapií se zabývám více než třicet let. Výcviky v Biosyntéze, Gestaltu, PBSP a krizové intervenci mi pomáhají budovat vlastní integrativní přístup, který stále rozvíjím. Při práci s klientem si všímáme mnoha rovin lidského bytí a vhodně je propojujeme s tělesným prožíváním. Andragogické vzdělání využívám také při lektorování psychoterapeutických výcviků a postgraduálních seminářů.

Aktuální projekty na kterých se podílím

V roce 2021 jsem zakončil svojí psychoterapeutickou praxi. Nové klienty do psychoterapeutické péče nepřijímám. V současné době se věnuji převážně skupinové supervizi a lektorské činnosti.

Medailonek České asociace pro psychoterapii